SPONSALIA e Palio del Duca
Palio del Duca vzniklo z jednoho šťastného příběhu lásky a života. Jak se všeobecně ví, v historii byli sňatky domlouvány i z pohledu majetku a rozšiřování území. To byl úkol dohazovače – člověka, který se vyznal ve feudální politice a i v následujících stoletích – spřádal plány pro svého pána, výhodné pletichy co nejvíce výnosné. Tak to bylo i pro vévody z Acquaviva Picena. V roce 1234, Forasterie, dcera Rainalda z Acquavivy, řečeného „Veliký“, se vdala za Rinalda z Brunforte, Pána z Mogliana, Synovce Fidesmina z Brunforte, Pána ze Sarnana a vikáře Federica II.
Federico II. ze Švábska posiloval svoji obranu v oblasti Piceno, země z větší části podřízené papežské vládě, neboť spojením Brunfortu a Acquavivy zesílily feudální schopnosti a posílily papežskou ochranu na vlastním území, což znamenalo větší imunitu.
Ale bylo to i manželství z lásky, třebaže domluvené. Oba mladí lidé – a nestávalo se to zřídka – v sobě našli zalíbení a to natolik, že se jim narodilo jedenáct dětí, z nichž sedm: Ottaviano, Rinaldo, Corrado, Ugolino, Francesca, Margherita, Gualtiero přežili vysokou kojeneckou úmrtnost té doby.
Sponsalia je vzpomínková slavnost na tuto svatbu a díky organizaci „Palio del Duca“, která ji v roce 1998 obnovila a opakuje ji každý rok na konci července a začátkem srpna, s hrami, vystoupeními, středověkými tanci a svatební hostinou, pořádané mezi zdmi vznešené středověké pevnosti. Sponsalia je pocta lásce.
 

 

---->>>close